Mar Ara

A pomáhají i „hercům“

Čtvrtek, 2. června 2011 | Ohlasy na konstelace |

Zpočátku jsem byla tak nadšená, že jsem vykládala o zážitcích a hlavně výsledcích téměř na potkání. Dnes je to jinak. Konstelace jsem přijala bez potřeby zkoumat, proč fungují, jak je to možné, už se neptám, čím to je. Prostě fungují. Beru je jako jistotu. A pomáhají i „hercům“. To je další nepochopitelná věc – i když účastníci o sobě navzájem nic nevědí, každý je vybrán přesně do té role, která se ho osobně týká, takže si řeší něco svého i v roli, kterou hraje pro jiného účastníka.

– Olga, Praha