Mar Ara

Centrum Mar Ara

Činnost centra Mar Ara je orientována na duchovní rozvoj a poznávání  sama sebe, na rodinné systémické konstelace, na NLP techniky, arteterapie a gestalterapie, tantrajogu a Oshovy meditace. Srdečně se těším na setkání s Vámi – Zuzana Křesťanová