Mar Ara

Programy a ceny konstelací:

Celodenní sobotní programy (od 9 hodin):

  • program s postavením Vaší vlastní konstelace … 1.400,- Kč
  • plnohodnotná aktivní účast  bez postavení vlastní konstelace …500,- Kč

Odpolední programy (od 16 hodin):

  • program s postavením Vaší vlastní konstelace… 1.200,-Kč
  • plnohodnotná aktivní účast bez postavení vlastní konstelace … 300,-Kč

Změna , kterou  nerada dělám, ale je nutná. Ze zkušeností z posledních termínů konstelací, kdy se někteří odhlásí poslední den a naruší tím celou skupinu jsem nucena zavést zálohy pro ty, kteří si přihlásí postavení konstelace.

Záloha je 500.- Kč. Je splatná nejpozději týden před termínem stavění konstelací. Pokud budete přihlášeni a nebude záloha zaplacena nebudu s Vámi počítat a nabídnu místo někomu jinému.

Zálohu můžete u mne zaplatit v hotovosti, složenkou na adresu Vysoká nad Labem 82, 50331, nebo převodem na účet 208294773/0300, kde jako variabilní symbol uveďte číslo měsíce, v kterém se konstelace konají a Vaše číslo mobilu.  Do poznámky uveďte příjmení.

Děkuji za pochopení   zuzana Kř.